วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2552

เรือหลวงปัตตานี

เรือหลวงปัตตานี เรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำแรกของกองทัพเรือ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย มีระบบอำนวยการรบที่สามารถควบคุมและสั่งการ การปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ อีกทั้งยังมีขีดความสามารถในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย นับได้ว่าเป็นเรือที่มีขีดความสามารถสูง และมีความพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตย และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ความยาวตลอดลำ 94.5 เมตร
ความกว้างสูงสุด 11.8 เมตร
กินน้ำลึกสูงสุด 3.6 เมตร
ระวางขับน้ำสูงสุด 1635 ตัน
เครื่องจักรใหญ่ดีเซล Ruston 16RK270 2 เครื่อง
เครื่องไฟฟ้า MAN D2840LE301 4 เครื่อง
ความเร็วสูงสุดต่อเนื่อง 25 นอต
ระบบอำนวยการรบ STN ATLAS Combat Suite 1 ระบบ
เรดาร์ควบคุมการยิง TMX/EO 1 ระบบ ปืน 76/62 Super Rapid 1 กระบอก ปืนกล 20 มม. 2 กระบอก ปืนกล .50 นิ้ว 2 กระบอก กำลังพลประจำเรือ 84 นาย


ความหมายของตราเรือ ร.ล.ปัตตานี
1. พระมหามงกุฎ หมายถึง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2. สัญลักษณ์รูปปืนใหญ่และสมอเรือ
2.1) ปืนใหญ่ คือปืนใหญ่พญาตานี ซึ่งเป็นปืนใหญ่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดปัตตานี ใช้ปกป้องเมืองปัตตานีมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณ เปรียบเหมือนภารกิจของเรือในการปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของประเทศไทย
2.2) สมอเรือ สื่อถึงความหนักแน่น มั่นคง ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก และแสดงถึงความเป็นชาวเรือ
3. เกลียวเชือก หมายถึง ความกล้าหาญ และความสมัครสมานสามัคคีอันแนบแน่น ของกำลังพลประจำเรือ
4. นามของเรือที่ปรากฏอยู่ในแถบปลายแฉกสะบัดพลิ้ว หมายถึงความมุ่งมั่นที่จะเชิดชู และรักษาเกียรติยศชื่อเสียงของเรือ
ให้ขจรไกลตลอดไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น